Правила безпеки для тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва передмова - страница 23


Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

Чистильник ус­таткування

 

Пил паперовий

 

IV

 

6

 

16

 

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 4-го класів небезпеки тіла спецодягу

 

15

 

10

 

Теж

 

Приміщення для обезпилювання

 

 

 

Пресувальник-формувальник

 

Теж

 

IV

 

6

 

16

 

Теж

 

15

 

10

 

Теж

 

-

 

Склад паперових тарних матеріалів

 

Приймальник-здавальник хар­чової продукції

 

 

 

IV

 

6

 

16

 

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 4-го класів небезпеки тіла спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два виділення

 

 

 

 

 

Транспортуваль­ник

 

-"-

 

IV

 

6

 

16

 

Теж

 

15

 

10

 

Теж

 

- •

 

Склад готової продукції і експе­диція

 

Приймальник-здавальник хар­чової продукції

 

Тютюн

 

IV

 

6

 

16

 

 

 

15

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Підсобний робіт­ник

 

 

 

 

 

 

  

Процеси.що проходять при температурі повітря до 10 °С, включаючи ро­боти на відкритому по-вітрі

 

5

 

20

 

Роздільні, по од­ному відділенню

 

Приміщення для обігрівання і сушін­ня спецодягу

 

 

 

Транспортуваль­ник

 

Тютюн

 

III

 

3

 

Іб

 

Процеси,які спричиняють забруднення речовинами 3 4-го класів небезпеки тіла спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два виділення

 

 

 

Тарна майстерня

 

 

Машиніст зши­вальної машини

 

 

Пил паперовий

 

IV

 

 

6

  

Процеси,які спричиняють забруднення речовинами 3 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу.шр видаляєть­ся із застосуванням спец­іальних миючих засобів

 

5

 

20

 

Роздільні, по од­ному виділенню

 

Хімчистка або прання спецодягу Приміщення для обезпилювання спе­цодягу

 

Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

Пресувальник рядна з-під тю­тюну

 

Тютюн

 

III

 

3

  

Теж

 

5

 

20

 

Теж

 

Теж

 

 

 

Приймальник-здавальник харчо­вої продукції

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два виділення

 

 

 

 

 

Транспортуваль­ник

 

"

 

 

 

 

 

16

 

Теж

 

15

 

10

 

Теж

 

 

 

Склад нефермен-тованої тютюнової сировини

 

Сортувальник тютюну в фер­ментаційному ви­робництві

 

Тютюн

 

III

 

3

  

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класе небезпеки тіла і спецодягу.щр видаляєть­ся в застосуванням спец­іальних миючих засобів

 

5

 

20

 

Роздільні, по од­ному виділенню

 

Хімчистка або прання спецодягу

 

 

 

Приймальник-здавальник харчо­вої продукції

 

Теж

 

III

 

3

 

16

 

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класе небезпеки тіла і спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два відділення

 

 

 

 

 

Укладальник- па­кувальник

 

Тютюн

 

III

 

3

 

16

 

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два виділення

 

 

 

 

 

Транспортуваль­ник

 

Теж

 

III

 

3

 

16

 

Теж

 

15

 

10

 

Теж

 

 

 

Відділення дофер-ментаційної об­робки

 

Приймальник-здавальник харчо­вої продукції

 

 

 

III

 

3

 

16

 

 

 

15

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Зволожувач тю­тюнової сирови­ни

 

Волога

 

 

 

 

  

Процеси.які проходять з надлишком явного тепла або несприятливих метео-

 

5

 

20

 

Роздільні, по од­ному відділенню

 

Сушіння спецодягу

 

Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юлогічних умовах, пов'я­зані з впливом вологи,шр спричиняє намокання спе­цодягу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сортувальник тютюну в фер­ментаційному виробництві

 

Тютюн

 

III

 

3

  

1роцеси,які спричиняють забруднення речовинами 3 4-го класів небезпеки тіла спецодягу.шр видаляєть­ся із застосуванням спец-альних миючих засобів

 

5

 

20

 

Роздільні, по од­ному відділенню

 

Хімчистка або прання спецодягу

 

 

 

Машиніст лінії підготовки тю­тюну до фермен­тації

 

Теж

 

III

 

3

  

Теж

 

5

 

20

 

Теж

 

Теж

 

 

 

Наладчик устат­кування

 

Тютюн

 

III

 

3

  

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 4-го класів небезпеки тіла спецодягу.шр видаляєть­ся із застосуванням спец-альних миючих засобів

 

5

 

20

 

роздільні, по од­ному відділенню

 

Хімчистка або прання спецодягу

 

Відділення фер­ментації

 

Транспортуваль­ник

Завантажник-ви-вантажник фер­ментаційних ка­мер

 

Теж

 

III III

 

3 3

 

16 16

 

Троцеси.якІ спричиняють забруднення речовинами 3 4-го класів небезпеки тіла спецодягу Теж

 

15 15

 

10 10

 

Загальні, два відділення

Теж

 

-

 

 

 

Машиніст лінії безперервної

 

— ~

 

III

 

3

 

16

 

— —

 

15

 

10

 

-"-

 

-

 

Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

ферментації тю­тюну

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слюсар-наладчик

 

 

 

III

 

3

  

Процеси.якІ спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу.щр видаляєть­ся із застосуванням спец­іальних миючих засобів

 

5

 

20

 

Роздільні, по од­ному виділенню

 

Хімчистка або прання спецодягу

 

Відділення після-ферментаційної обробки

 

Сортувальник тютюну в фер­ментаційному ви* робництві

 

Тютюн

 

III

 

3

 

16

 

Процеси, які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два виділення

 

 

 

 

 

Укладальник- па­кувальник

 

Теж

 

III

 

3

 

16

 

Теж

 

15

 

10

 

Теж

  

 

 

Вагар

 

-''-

 

III

 

3

 

16

 

-''-

 

15

 

10

 

-''-

 

-

 

 

 

Штемпельник етикеток .

 

Пил паперовий

 

IV

 

6

 

16

 

— ~

 

15

 

10

 

— —

 

~

 

 

 

Наладчик устат-

 

Тютюн

 

III

 

3

  

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу.шр видаляєть­ся із застосуванням спец­іальних миючих засобів

 

5

 

20

 

Роздільні, по од­ному виділенню

 

Хімчистка або прання спецодягу

 

 

 

Транспортуваль-ник

 

Теж

 

III

 

3

 

16

 

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 1 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два виділення

 

 

 

Виділення 25-ден-ного вилежування,

 

Складач вагонних партій тютюну

 

 

 

III

 

3

 

16

 

Теж

 

15

 

10

 

Теж

 

-

 

відділення старін­ні

 

Транспортуваль-

ник

 

Тютюн

 

III

 

3

 

16

 

Процеси.якІ спричиняють забруднення речовинами 3

 

15

 

10

 

Загальні, два виділення

 

 

 

^ Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад готової продукції

 

Транспортуваль­ник

 

Теж

 

"

 

"

 

16

 

Теж

 

15

 

10

 

Теж

 

"

 

 

 

Підсобний робіт­ник

 

 

 

 

 

 

 

а-

 

Процеси, які проходять при температурі повітря до 1 0 °С, включаючи ро­боти на відкритому по­вітрі

 

5

 

20

 

роздільні, по од­ному відділенню

 

Приміщення для обігрівання і сушін­ня спецодягу

 

 

 

Приймальник-здавапьник хар­чової продукції

 

_»_

 

III

 

3

 

Іб

 

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два віддлення

 

 

 

 

 

Просіювач фар-матури і відходів

 

 

 

III

 

3

  

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу, що видаляєть­ся Із застосуванням спец­іальних миючих засобів

 

5

 

20

 

Роздільні, по од­ному виділенню

 

Хімчистка або прання спецодягу

 

 

 

Укладальник-па-кувальник

 

 

 

III

 

3

  

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тільки рук

 

25

 

7

 

Загальні, одне від­ділення

 

 

 

Виробництво гофротари

 

Клеєвар

 

Тепло

 

 

 

 

  

Процеси.які проходять з надлишками явного кон­векційного тепла

 

7

 

20

 

Загальні, два видділення

 

Приміщення для охолодження

 

 

 

 

 

Силікатовмисти-мий пил

 

III

 

4

 

16

 

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

 

15

 

10

 

Теж

 

Приміщення для обезпигювання спе­цодягу

 

Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

Машиніст гофру вального агрегату

 

Пил паперовий Силікатовмісти-мий пил

 

IV III

 

2 4

 

 

Теж Теж

 

15 15

 

10 10

 

-»-

 

Теж

 

 

 

Сушильник карто норобної машині

 

Тепло

 

 

 

 

  

Процеси.які проходять з надлишками явного кон­векційного тепла

 

7

 

20

 

 

 

Приміщення для охолодження

 

 

 

 

 

Пил паперовий

 

IV

 

2

  

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 1 4-го класв небезпеки тіла і спецодягу

 

15

 

10

 

 

 

Приміщення для обезпилювання сге-цодягу

 

 

 

 

 

Силікатовмісти мий пил

 

III

 

4

  

Теж

 

15

 

10

 

~ —

 

Теж

 

 

 

 

 

Тепло

 

 

 

 

  

Процеси.які проходять з надлишками явного кон­векційного тепла

 

7

 

20

 

 

 

Приміщення для охолодження

 

 

 

Машиніст дру карсько-висікаль ного агрегату

 

-Пил паперовий

 

IV

 

2

 

16

 

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два відділення

 

Приміщення для обезпилювання спе­цодягу

 

 

 

Машиніст висі кально- штампу вальної машини

 

- Теж

 

IV

 

2

 

16

 

Теж

 

15

 

10

 

Ге ж

 

Теж

 

 

 

Машиніст зши вальної машини

 

-Пил бавовняний

 

IV

 

2

  

"""

 

15

 

10

 

"""

 

"""

 

 

 

Пресувальни відходів

 

кПил паперовий

 

IV

 

2

  

-"-

 

15

 

10

 

""'

 

-"-

 

 

 

 

 

Силікатовмісти-мий пил

 

III

 

4

  

""-

 

15

 

10

 

 

 

-""

 

 

 

Наладчик устатку

йїННЯ

 

 

 

 

 

 

  

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3

 

25

 

7

 

Загальні, одне відділення

 

 

 

Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

Водій електрона-вантажувача Прибиральник виробничих при­міщень

 

Пил паперовий

 

IV

 

2

 

1а 1б

 

і 4-го класів небезпеки тільки рук Теж

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

 

25

15

 

7 10

 

Теж

Загальні, два відділення

 

Приміщення для обезпилювання спе­цодягу

 

Склад тарних ма­теріалів

 

Приймальник-здавальник харчо-вої продукції

 

Тютюн

 

III

 

3

  

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тільки рук

 

25

 

7

 

Загальні, одне відділення

 

 

 

 

 

Пресувальник рядна з-під тю­тюну

 

Теж

 

III

 

3

  

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два відділення

 

 

 

 

 

Різальник паперу і картону

 

Пил паперовий

 

IV

 

2

  

Теж

 

15

 

10

 

Теж

 

Приміщення для обезпилювання спе­цодягу

 

 

 

Намотувальник основ

 

Тютюн

 

III

 

3

  

Процеси, які спричиняють забруднення речовинам* 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два від­ділення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Допоміжнее виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад оліфи, ма­сел, фарб.лаків

 

Комірник Вантажник

 

 

Уайт-спірит, ски­пидар (в перера­хунку на С)

 

IV

 

 

300

  

Процеси.що спричиняють забруднення речовинами, 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу, що видаля­ються із застосуванням спеціальних миючих за

собів

 

5

 

20

 

 

Роздільні, по од­ному відділееню

 

Хімчистка аба пран­ня спецодягу

 

Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

 

 

Ацетон

 

IV

 

200

  

Теж

 

5

 

20

 

Теж

 

Теж

 

 

 

 

 

Толуол

 

III

 

50

  

— ''—

 

5

 

20

 

~"~

 

~ ~

 

 

 

 

 

Ксилол

 

III

 

50

  

_'_

 

5

 

20

 

-»-

 

_»-

 

Склад пально-ма­стильних матері­алів

 

Комірник Вантажні*

 

Пари бензину

 

IV

 

100

  

Процеси.що спричиняють забруднення речовинами, 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу, шр вида­ляються із застосуванням спеціальних миючих за­собів

 

5

 

20

 

Роздільні, по од­ному відділеню

 

Хімчистка аба прання спецодягу

 

 

 

 

 

Пари гасу

 

IV

 

300

  

Теж

 

5

 

20

 

Теж

 

Теж

 

Склад ЛЗР та ПР

 

Комірник Вантаж**

 

Спирт етиловий

 

IV

 

1000

 

16

 

Процеси, шр спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класу небезпеки тіла та спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні, два від­ділення

 

 

 

Склад паперу, картону тошр

 

Комірник Вантажник

 

Пил паперовий

 

IV

 

6

 

16

 

Теж

 

15

 

10

 

Теж

 

 

 

Механічні май­стерні

 

Слосар-ремонтник фрезерувальник токар, верстатни шіхюго профілю стругальник мднис, гравірувать нк, свердлувальні

 

Пари гасу

<

к

 

IV

 

300

  

Процеси.шр спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класу небезпеки тіла та спецодягу, шр видаля­ються із застосуванням спеціальних миючих за­собів

 

5

 

20

 

Роздільні, по од­ному відділенню

 

Хімчистка або прання спецодягу

 

Жерстяницька майстерня

 

Жерстяник, елю сар з ремонту т обслуговуванн систем вентиляц! і кондиціювання

 

5 1 ї

 

 

 

 

 

16

 

Процеси, шр спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-гокласу небезпеки тіла та спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні два від­ділення

 

 

 

Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

Електроремонтна майстерня

 

Електромонтер з ремонту та об­слуговування електрообладнан­ня, слюсар-елекг-рик з ремонту електрообладнан­ня, електроме­ханік з обслугову­вання лк|>тів, об-мотувальник еле­ментів електрич­них машин

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Теж

 

15

 

10

 

Теж

 

 

 

Сталярнобудівель-на майстерня

 

Столяр будівель­ник, покрівель­ник сталевих по­крівель, тесляр, плиточник-обли-цювальник, ма­ляр, штукатур, муляр

 

.Деревний пил, ацетон

 

IV IV

 

6 200

 

16

 

-

 

15

 

10

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Процеси, що протікають при температурі повітря до 10 °С, включаючи ро­боти назовні (для по­крівельника сталевих по­крівель, плиточникоблиїло-вальник, муляр

 

5

 

20

 

Роздільні, по од­ному відділенню

 

Приміщення для обігрівання та суші­ння спецодягу

 

Майстерня ремон­ту КВП і А

 

Слюсар конт-рольно-вимірю-

 

 

  

-

 

16

 

Процеси, що спричиняють забруднення речовинами 3

 

15

 

10

 

Загальні два виділення

 

~

 

Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

вальних приладів та автоматики, наладчик кон­трольно-вимірю­вальних приладів та автоматики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і 4-го класу небезпеки тіла та спецодягу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарний цех

 

Складальник ви­робів з деревти

 

Деревний пил

 

IV

 

6

 

16

 

Процеси.шо спричиняють забруднення речовинами 3 1 4-го класу небезпеки тіла та спецодягу

 

15

 

10

 

Загальні два відділення

 

/

 

 

 

Контролер дере­вообробного ви­робництва Машиніст зши­вальних машин

 

Паперовий пил

 

IV

 

6

 

16

 

Процеси.що спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класу небезпеки тіла та спецодягу

 

15

 

10

 

Теж

 

 

 

Картонажний цех

 

Різальник папе-ру.картону та це­люлози, машиніст зшивальної ма­шини, машиніст «исікально-штам-пувальної маши­ни, клеїльник па­перу, картону та виробів з них, картонажник, мо­дельєр коробок, пресувальник картонних ви­робів, складаль-

 

Деревні/й пил

 

IV

 

20

 

16

 

Процеси.що спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класу небезпеки тіла та спецодягу

 

15

 

10

 

 

 

« '

 

Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6 7

 

8

 

І 9

 

10

 

11

 

 

 

ник паперових виробів, клеєвар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузня

 

Коваль ручного кування

 

Окис вуглецю

 

IV

 

20

 

16 Процеси, що відбуваються за надлишку явного проме-

 

3

 

20

 

-"-

 

Приміщення для охолодження

 

 

 

Коваль на моло­тах та пресах

 

Променисте тепло

 

 

 

 

 

26 нистого тепла та спричи­няють забруднення речови­нами 4-го класу небезпеки тіла та спецодягу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зварювальне виділення

 

Електро-газо-зварник, елект­розварник ручно­го зварювання,

 

Водень фторис-тий(в перера­хунку на (-), нікелю оксид

 

І

 

0,5/ 0,1

 

36 Процеси, що спричиняють забруднення речовинами 1 та 2 класів небезпеки тіла і спецодягу

 

3

 

10

 

Роздільні, по од­ному відділенню

 

Хімчистка, штучна вентиляція місць збергання спецодя-

Іу

 

 

 

електрозварник на автоматичних

 

(окис нікелю) хрому оксид

 

І

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та напівавтома­тичних машинах

 

(по Сг) (окис хрому) марганець у зва­рювальних аерозолях

 

III II

 

1 0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літографія

 

Копіовальник дру­карських форм Ретушер Шпфувал=ни< лпо-

 

Ацетон Лиметалформаглд Окис азоту,(азоту оксид у перера-

 

IV II

 

200

10

 

Процеси, шр спричиняють забруднення речовинами 1 та 2 класів небезпеки тіла та спецодягу (копіювапь-

 

3

 

10

 

Роздільні, по од­ному відділенню

 

Хімчистка, штучна вентиляція місць зберігання спецодя­гу

 

 

 

офсетнихформ Монтажист Дзукар

 

хунку на N0,) Гас Кислота азотна

 

III IV III

 

5 300 2

 

36 ник друкарських форм.ш-ліфувальник лгтоофсетних форм.препараторник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор копію­вальнім та розмно-

 

Луги іди (в пере­рахунку на МаОН)

 

II

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жувальних машин Машиніст різаль­них машин

 

Бензин

 

IV

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Продовження додатка 2

1

Холодильна стан­ція

Котельна Транспортний цех

 

2

Наладчик полі­графічного устат­кування Препараторник Приймальник на машинах та агре­гатах Машиніст холо­дильних устано­вок Апаратник хімво-доочишення Ізолювальник Оператор котель­ної Монтажник техно­логічних трубо­проводів Водій автомобі­ля, водій наванта­жувача, машиніст кранів, приймапь-ник-здавапьник вантажу та бага­жу, підсобний робітник, слюсар з ремонту та об­слуговування ван­тажних машин стропальник

 

3

Кислота оцтова Паперовий пил Образивний пил Аміак(МНз)

Аміак (ІМІ-у Окис вуглецю

Пил вугільний

Бензин Ацетон Гас Хлорид водню Кислота соляна Кислота сірчана Луги їдкі (у пере рахунку на МаОН

 

4

III IV IV IV

IV IV IV

IV IV IV

II II

II

 

5

5 6 6 20

20

20 6

300 200 300

5 1 0,5

 

6

16

16 16

36 

7

Процеси, шр спричиняють забруднення речовинами 3 та 4 класів небезпеки тіла та спецодягу

Теж

Процеси.що спричиняють забруднення речовинами 1 та 2 класів небезпеки тіла та спецодягу

 

8

15

15 15

3

 

9 10

10 10

10

 

10

Загальні, два відділення

Теж

Роздільні, по од­ному відділенню

 

11

Хімчистка, штучна вентиляція місць зберігання спецодя-ІУ

 

Продовження додатка 2

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

слюсар з ремон­ту автомашин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарядна акумуля­торна

 

Акумуляторнім

 

Луги їдкі (у пере­рахунку на N301-1) Кислота сірчана

 

II II

 

0.5

1

 

36

 

Процеси, що спричиняють забруднення речовинами 1 та 2 класів небезпеки тіла та спецодягу

 

3

 

10

 

Теж

 

Теж

 


Примітка:

1. При поєднанні ознак різних груп виробничих процесів тип гардеробних, кількість душових сіток та кранів умивальних слід передбачати, беручи до уваги групу з найбільш високими вимога­ми, а спеціальні побутові приміщення та обладнання - у відповідності з сумарними вимогами

2. У випадку процесів групи 1а душові та шафи, а у випадку процесів групи 1б- лави біля шаф дозволяється не передбачати

3. В разі будь-яких процесів, пов'язаних з виділенням пилу та шкідливих речовин, в гардероб­них повинні бути передбачені респіраторні (на облікову кількість), а також приміщення та пристрої для обезпилювання або знешкодження спецодягу (на чисельність у зміну)

4.Припускається відкрите зберігання одягу, у тому числі на вішалках

5. Класи небезпеки речовин - згідно ГОСТ 12.1.005-88*

6. У опалювальних виробничих будівлях за чисельності працюючих щонайбільш ЗО осіб у зміні при розташуванні побутових приміщень у окремо розташованих будівлях повинні бути передбачені приміщення для зберігання теплого верхнього одягу, обладнані вішалками

Додаток З


0023759158632433.html
0023819313431424.html
0023907015386741.html
0024050679404256.html
0024146118327380.html